Výše příspěvku na bydlení

stavebnc3ad-spoc599enc3ad2-8838260

Příspěvku se nerozdává plošně a jeho výše není v žádném případě pro každého stejná. Výše příspěvku se vypočítává podle toho, v jak velikém městě bydlíte. Dalším kritériem je to, zda máte byt v osobním vlastnictví, nebo je to družstevní by, nebo jde o pronájem. Jestli máte nárok na příspěvek na bydlení, zjistíte velmi snadno. K dispozici je vám „Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014“. Kalkulačka příspěvek na bydlení vám spočítá, zda máte nárok na tuto sociální dávku a jaká bude její výše.

Formulář příspěvku na bydlení

Pokud tedy máte nárok na příspěvek na bydlení, žádost se podává prostřednictvím formuláře. „Formulář příspěvek na bydlení 2014“ si můžete stáhnout ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí. Na těchto stránkách si můžete také formulář vyplnit online a vytisknout. O příspěvek na bydlení tedy žádáte prostřednictvím tohoto formuláře na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. K vyřízení budete potřebovat osobní doklady, budete muset doložit náklady spojené s bydlením za poslední 3 měsíce, musíte také doložit nájemní smlouvu, popřípadě jiný doklad. Předložit také budete muset výši příjmů za rozhodné období.